Kunskaps- och inspirationsdag 5 mars om:
Härdning av färg samt förbehandling
och ett alternativ till ED

Sista anmälningsdag är 28 Februari

Triab är kanske mest känt för sina kombinerade IR-/konvektionsugnar, men sedan 25 år tillbaka erbjuder man kompletta linjer och helhetslösningar inom ytbehandlingsområdet. Förutom intressanta föredrag kommer du att få demonstrationer av härdning med IR varmluft LED och UV i deras teknikcenter. Både härdning av färg på metall och på värmekänsliga och icke ledande material kommer att förevisas. Triab kommer också att prata om energitjuvar och möjligheter till besparingar i härdningsprocessen.

Chemetall är en välkänd leverantör inom området kemisk förbehandling. För att kunna erbjuda kunskap och service har man byggt upp Chemetall Competence Center där man kan testa och utveckla processer, gärna tillsammans med kunder. Du kommer att få demonstrationer både av Oxsilan och andra förbehandlingsprocesser men också av deras nya VIANT, som liknar ED. VIANT har en rad fördelar jämfört med ED, bl a är den mycket enklare att köra då det är en ren dopprocess (ingen el). Chemetall kommer också att presentera sina möjligheter att utvärdera slutresultatet, bl a i klimatskåpen.

När: 5 mars, 9 -16
Var: Triab, Ålegårdsgatan 3, 431 50 Mölndal
Chemetall, Backa Strandgata 18, 422 46 Hisings Backa
Kostnad: 500 kr

Sista anmälningsdag är 28 februari

Antalet deltagare är begränsat.

Ett mer detaljerat program kommer när anmälningstiden gått ut.

Detta är ett samarrangemang mellan
Nordic Coating Association, Ytforum, Triab och Chemetall.

Stefan Hjort, ordförande i Nordic Coating Association (fd SPF), 070 330 2590