SPF:S LEDARSKAPSDAG • GÖTEBORG • 10 NOVEMBER 2022

SPF:s LEDARSKAPSDAG

10 November

OBS! 4 oktober är sista anmälningsdag. Antalet platser är begränsat, gäller speciellt studiebesöket den 11 nov.

Årets tema är Ledarskap i förändring och handlar om hur man anpassar både sig själv och sitt företag inför dagens och morgondagens utmaningar. Vi har bjudit in två tungviktare med mycket erfarenhet av förändringsarbete som kommer att inspirera och motivera:
  • Jonas Fasth som forskar och undervisar på Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Jonas studerar tillväxtens dynamik för att utveckla kunskap om de aktiviteter och processer som skapar tillväxt hos framförallt tillväxtföretagen. Jonas har idag fruktsamma samarbeten med svenska företag, däribland ett stort ytbehandlingsföretag.

  • Elizabeth Kuylenstierna som är en av landets vassaste ledarskapscoacher, som internationellt och nationellt både handleder ledningsgrupper och coachar individuellt. Elizabeth blev utsedd till Årets Talare 2019 och har fått utmärkelsen Eminent Speaker.

  • Under dagen kommer även föreningens årsmöte att hållas, dessutom kommer Charlotte Ireholm från forskningsinstitutet Rise att informera kort om projekt Surfcenter – ett initiativ för att skapa ett kompetenscentrum för ytbehandlingsindustrin med fokus på hållbarhet.
Förutom att få inspiration från externa föreläsare och studiebesök är SPFs konferenser uppskattade för möjligheterna till nätverkande mellan oss kollegor i branschen.

Vi kommer att hålla till på det nybyggda och superhäftiga hotellet Jacy’z Hotel & Resort, Drakegatan 10 i Göteborg.

Dagen efter Ledarskapsdagen, alltså den 11 november, finns det möjlighet att besöka verkstadsföretaget Bror Tonsjö utanför Göteborg. Företaget har vunnit IVAs pris ”Smart industri” och till dess kunder räknas bl a Scania, Volvo och SKF. Företaget har höjt sin effektivitet med 40 procent genom digitalisering och uppkoppling och nu vill produktionschefer från hela norden besöka företaget. Detta är en unik möjlighet för dig som medlem i SPF.
9:30
Samling & fika
10:00 – 12:45
Inledning av styrelsen
Kort information om SurfCenter – ett initiativ inom Vinnovas område Hållbar Industri, Charlotte Ireholm, Rise
Årsmöte
Tillväxt – en produkt av lärande och förändring, Jonas Fast, Chalmers
Paus
Tillväxt – en produkt av lärande och förändring, Jonas Fast, Chalmers
12:45 – 13:45
Lunch
13:45 – 15:30
Hur åstadkomma världens bästa ledarskap?
Elizabeth Kuylenstierna
15:30 – 16:00
Fika
16:00 – 16:30
Information inför studiebesöket, Claes Tengström, Bror Tonsjö.
Den 11 november kl 9:30 är det studiebesök hos Bror Tonsjö, Hedsvägen 3 i Kode. VD, Claes Tengström är vår värd och företaget ligger ca 30 min bilresa från hotellet.
Antalet besökare är begränsat och medlemmar i SPF har företräde.
19:45
Middag