KONFERENS & MÄSSA • THE STEAM HOTEL • 8 MARS 2022

Anmälningssida “Digitalisering och automation i ytbehandlingsbranchen”

På grund av rådande pandemisituation kommer konferensen att flyttas till hösten 2022. Mer information kommer.