KONFERENS & MÄSSA • THE STEAM HOTEL • 8 MARS 2022

Digitalisering & Automation

i ytbehandlingsbranschen

SPF och SWIRA bjuder in till en unik konferens och mässa om digitalisering och automation i
ytbehandlingsbranschen. Konferensen kommer att ge dig insikter, inspiration och förståelse för nya möjligheter som öppnats.
Vi håller till i häftiga The Steam Hotel i Västerås och du kommer att få möjligheter att knyta kontakter,
ta del av föreläsningar och träffa intressanta leverantörer.

“Det är tryggt att anmäla sig!
Angående Corona och avbokning
Vi som arrangerar konferensen och mässan följer de rekommendationer som beslutas av regeringen.
Den 13 januari ska vi ha en avstämning med The Steam hotel och om läget kräver det kan vi ställa in arrangemanget och ni får tillbaka era pengar. Om det införs restriktioner därefter kommer arrangemanget att flyttas fram till hösten 2022.”

Varför ska du som jobbar med ytbehandling delta?

Detta är ett unikt tillfälle att hitta de speciella lösningar som kan appliceras på din verksamhet. Bredden på det som presenteras är stor, från sådant som rör själva färgappliceringen och mätning av färgskikt till logistiklösningar. Dessutom några key-note-speakers som bl a föreläser om hur du får med din organisation på tåget.

Vill du presentera något?

Jämfört med annan industri finns i ytbehandlingsbranschen stora möjligheter till utveckling inom digitalisering och automation.  Många automations- och digitaliseringsföretag har redan tecknat sig för konferensen och mässan men än finns plats för fler. För utställare ingår en liten yta i anslutning till konferenslokalen och ett ståbord samt möjligheten att göra en kort presentation i plenum.

För mer information, kontakta Stefan Hjort

Vad kostar det?

Om du klickar på länken för anmälan ser du kostnaderna. I kostnaden för dagsarrangemanget ingår lunch och kaffe, vill du ha övernattning och middagar tillkommer kostnader för dessa.
Antalet platser är begränsat så anmäl dig snarast. Ett antal rum före och efter konferensdagen är förbokade och garanterade fram till den 13 januari.
Den 7 mars erbjuds en enklare middag, den 8 mars är huvudmiddagen.

Digitalisering & Automation • konferens och mässa
Ove_Leichsenring_och_Nicholas_Fernholm

Inspirerande föreläsningar

Du bjuds på ett fullspäckat föreläsningsprogram där robotexperten och trendspanaren Nicholas Fernholm föreläser om hur automation och digitalisering påverkar oss på kort och lång sikt. Vidare kommer Ove Leichsenring, som är ordförande i SWIRA med lång erfarenhet från robotisering hos ABB, att ge en utblick mot omvärlden och trenderna inom automationsområdet.

Minimässa med tillfällen att knyta kontakter

Det kommer att finnas möjlighet att lyssna till många intressanta föredrag med en stor bredd, från logistiklösningar till färgapplicering. Under dagen finns det gott om tid för mötas och att ta del av mässans utbud. Med dig hem får du inspiration och kunskap för att komma i gång med ett förändringsarbete som ökar din konkurrenskraft.

The_Steamhotel

The Steam Hotel

Det gamla ångkraftverket från 1917 ligger vid Mälaren och var en gång en av landets största energiproducenter, men så en dag sprang tiden förbi och kvar blev en vacker gammal tegelbyggnad, maskiner, pannor och rör. Allting är varsamt renoverat till en spektakulär destination i absolut världsklass. Läs mer om The Steam hotel på www.steamhotel.se

Röster om Digitalisering & Automation

Frågor till Stefan Hjort, ordförande i Svensk Pulverlackteknisk Förening

Att träffas under en dag och få specialförpackad information tror jag är framtiden för branschföreningar som SPF. Vi har dessutom lyckats att hålla omkostnaderna nere. Att vi dessutom fått till ett bra samarbete med en annan branschförening har gjort upplägget ännu starkare med intressanta föredragshållare och utställare.

Utvecklingstakten inom detta område är stor och det är viktigt för branschen att ta tillvara möjligheterna – av såväl marknads- som klimat- och hållbarhetsskäl. Om automationen görs på rätt sätt kan svenska företag faktiskt konkurrera med företag i lågkostnadsländer rent ekonomiskt. Dessutom ofta till en bättre kvalité och med säkrare och kortare ledtider.

Framtiden är oviss, kanske den blir av 2023? I april 2022 blir det en stor mässa i Tyskland, Paint Expo, och kanske är det så att det räcker med den mässan?

Ove_Leichsenring

Frågor till Ove Leichsenring, ordförande i Swedish Industrial Robot Association

Jag är stolt och glad som ordförande i SWIRA att vi som branschorgansisation får medverka i konferensen om Digitalisering och Automation i Ytbehandlingsbranschen. Konferensen är ett mycket bra tillfälle för oss i robotautomationsbranschen att träffa och utbyta erfarenheter med företag i SPF.

 Vid en första anblick ser det ganska bra ut. Sverige ligger på 5:e plats globalt när det gäller robottätheten inom tillverkningsindustrin. Men skrapar man lite på ytan ser det genast betydligt mer bekymmersamt ut. Många av de stora företagen ligger i främsta linjen och man förstår vikten av att effektivisera och automatisera sin tillverkning. Men i många små och medelstora företag finns fortfarande mycket att göra vilket är oroande eftersom automation är en överlevnadsfråga i dagens alltmer konkurrensutsatta näringsliv.

Efter den senaste tidens störningar i de globala leverantörskedjorna och problem med komponentförsörjningen samt ökande fraktkostnader så har många svenska företag nu börjat se om sina hus och undersöka om produktionen kan förläggas i Sverige – helst inom de egna väggarna.
Övergången från massproduktion och långa serier till kundorderstyrt och korta produktlivscykler skapar behov av en flexibel konkurrenskraftig produktionsapparat som snabbt kan ställa om efter förändrade kundkrav.
Den nya robottekniken öppnar sådana möjligheter tex genom; enkel robotprogrammering, robotsäkerhet utan staket, smarta gripdon och fixturer, kraftfull simuleringsteknik med AI/AR, autonoma robotsystem och smarta visionsystem.

Nicholas Fernholm

Frågor till Nicholas Fernholm, Robotexpert & Trendspanare

Förändringstakten utvecklas exponentiellt idag, vilket gör att möjligheterna känns oändliga men att hitta rätta vägen känns längre ifrån än någonsin. Genom att kartlägga denna komplexa nutid och att bena ut varför framtiden känns så oförutsägbar så hjälper föreläsningen dig att kunna agera med rätt verktyg, på rätt plats.

Tveksamhet är nog fel ord. Om vi står inför ett vägval där vi inte vet vilket beslut som är korrekt så finns en stor risk att vi analyserar länge och noggrant vilken väg som är rätt. Vi kanske även avvaktar och ser vilka val andra gör innan vi agerar. Vi vet och vill ofta ta beslut och utvecklas, men vilken väg som är rätt är svårt att veta. Detta är nog så som många känner sig idag när det kommer till automation och digitalisering. Det är en myt att det finns ett rätt svar eller en rätt lösning för alla om vi bara väntar tillräckligt länge. Att utforska olika lösningar med möjligheten att misslyckas i sitt sökande är en egenskap som kan hjälpa oss hitta rätt lösning för just vår verksamhet.

Idag kommer unga personer in på arbetsmarknaden som växte upp på internet. Detta har gjort dom till experter i många fall på hur man hittar information och lösningar på nätet. Denna förmåga tillsammans med deras vilja att påverka deras framtid är något vi kan få användning av när det kommer till att hantera digitaliseringen i våra verksamheter. Att se denna generationen som en resurs snarare än ett problem kan slå två flugor i en smäll, alltså hur vi attraherar nya medarbetare och hur vi hanterar digitalisering.

PROGRAM
9:00
Välkomna, Stefan Hjort, Svensk Pulverlackteknisk Förening.
9:10
Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomation. Ove Leichsenring, SWIRA.
9:30
Hur hanterar vi en mer komplex och föränderlig framtid med ökad digitalisering och robotisering? Nicholas Fernholm
10:15
Kaffe & mässa
11:00
Öka din Beställarkompetens – så analyserar du företagets behov. Bernt Henriksen, Automation Region.
11:20
Så här kommer du igång med hjälp av statliga stödmedel. Ivan Obrovac, Tillväxtverket.
11:30
Nytt verktyg för simulering av pulverlackering. Fredrik Edelvik, Fraunhofer-Chalmers Centre.
11:50
Skippa truckarna och satsa på autonoma AGV-lösningar Kristin Alexanderson Rohdin, Ravema/MIR
12:10
Lunch & mässa
13:30
Digitala verktyg som revolutionerar verkstadsindustrin. Daniel Wigren, Virtual Manufacturing.
13:50
Kollaborativa robotar och kollaborativa applikationer samt säkerhet utan staket och maskindirektivet. Åke Törnros, Sick.
14:10
Advanced system control, IOT, future developments in the powder coating system. Sergey Guskov, Nordson.
14:25
Kaffe & mässa
15:15
Lackering med robot i lågvolymproduktion. Joakim Heimer, Robnor.
15:25
Gör ditt eget robotprogram på 10 min genom VR. Pelle Andersson, Eksar.
15:35
Möjligheter och utmaningar vid automatiserad hängning på konveyor .Andreas Orre, HangOn.
15:45
Förbättrad arbetsmiljö m h a Exoskelett. Jonas Lagerstedt, Ajmrobotics.
15:55
Ha kontroll på din anläggnings utnyttjandegrad, start och stopp och mycket mer. Raymond Meyer, Meyer & Hjort samt Peter Hultqvist, Adductor.
16:05
Oförstörande mätning av färgfilmstjocklek innan härdning. Johan Holmqvist, Coatmaster & Syntema Arbrå.
16:15
Nya möjligheter med kollaborativa robotar. Ola Mellström, Universal Robots.
16:25
Mässa
17:00 -17:30
Historien bakom The Steam hotel. Harry Frank.
20:30
Middag Chamberlin Grill, plan 1
ARRANGÖRER & Mediapartner

Swedish Industrial Robot Association SWIRA
Ove Leichsenring
070 534 4913
ove@swira.se

https://swira.se/

Svensk Pulverlackteknisk Förening
Stefan Hjort
070 330 2590
stefan.hjort@spfpulverlack.se

http://spfpulverlack.se/