Utbildning för ytbehandlare

WEBBKURS

Investeringsbedömning för ytbehandlare

Är det lönt att satsa på en ny lackbox om man redan har en fungerande box? Hur bedömer man lönsamheten för en automationslösning? Är det lönsamt att gå över till en lågtemperaturhärdande färg?

I kursen går vi igenom de parametrar som krävs för att kunna ge svar på ovanstående frågor. Vi tar också upp för- och nackdelar med två vanliga ekonomiska utvärderingsmetoder: pay-off-metoden och nuvärdesmetoden. Beräkningarna görs i Excel. Kursen avslutas med en diskussion kring investeringsäskandet.

Kursen är kostnadsfri för medlemmar i Svensk Pulverlackteknisk Förening, för andra är kostnaden 6 000 kr plus moms.
Antalet deltagare per kurs är max 7 (för att kunna genomföra kursen krävs minst 4 deltagare).

Varje kurstillfälle är 1-1,5 timmar och kursen består av två kurstillfällen.
Det är viktigt att du kan delta vid alla tillfällen. Kursen hålls på Zoom.

Kurs 1: 22-23 mars, kl 9 – 10:30 Fullbokad

Kurs 2: 29-30 mars, kl 9 – 10:30 Anmäl dig här

Kursen vänder sig till personer med ledande befattningar på lackerande företag.
Kursen hålls av Stefan Hjort, 070 330 2590, stefan.hjort@spfpulverlack.se