PULVERLACKSDAGARNA • KNISTAD 

Pulverlacksdagarna

Pulverlacksdagarna 2022

Hej,
SPFs konferens i Knistad den 14 – 15 september har rönt stort intresse med över 80 anmälningar. Jag har dock fått några sena återbud. Är du intresserad, hör av dig till mig senast i morgon fredag.

Stefan Hjort, ordförande i SPF
070 330 2590
stefan.hjort@spfpulverlack.se

Efter ett långt pandemiuppehåll satsar SPF stort denna gång och bjuder in till ett tvådagarsarrangemang. Du väljer själv om du vill vara med på hela arrangemanget eller bara ena dagen.
Arrangemanget startar den 14 september med lunch och en halvdag om energi och hållbarhet.
Den 15 september är det ett heldagsarrangemang om digitalisering och automation.

Konferencier dag två är Björn Langbeck från Tillväxtverket, med bakgrund från forskarvärlden och Monteringsforum och med stor erfarenhet från automation och robotik.

Anmälan är bindande (om du blir förhindrad kan en kollega ta din plats).
Sista anmälningsdag är den 23 juni. Obs antalet rum är begränsat så vänta inte med din bokning.

Observera att arrangemanget äger rum på Knistad Herrgård utanför Skövde, inte i Västerås.

Energismart och Hållbar lackering • 14/9

Lackeringsbranschen gör av med mycket energi för ventilation och uppvärmning, vilket blivit extra kostsamt i och med den senaste tidens stegrande energipriser. Smarta inköp och ett bra energiutnyttjande blir därför extra viktigt. På konferensen kommer du att få möjlighet att lyssna till experter som täcker hela spektrat; från producenter av el till företag som har lösningar för att spara energi. De delar med sig av konkreta exempel på hur du kan jobba mer energieffektivt men också mer hållbart.

Digitalisering & automation • 15/9

SPF och SWIRA bjuder in till en unik konferens om digitalisering och automation i ytbehandlingsbranschen. Konferensen kommer att ge dig insikter, inspiration och förståelse för nya möjligheter som öppnats. Detta är ett unikt tillfälle att hitta de speciella lösningar som kan appliceras på din verksamhet. Bredden på det som presenteras är stor, från sådant som rör själva färgappliceringen och mätning av färgskikt till logistiklösningar.

 
Digitalisering & Automation • konferens och mässa
Ove_Leichsenring_och_Nicholas_Fernholm

Inspirerande föreläsningar

Du bjuds på ett fullspäckat föreläsningsprogram där robotexperten och trendspanaren Nicholas Fernholm föreläser om hur automation och digitalisering påverkar oss på kort och lång sikt. Vidare kommer Ove Leichsenring, som är ordförande i SWIRA med lång erfarenhet från robotisering hos ABB, att ge en utblick mot omvärlden och trenderna inom automationsområdet.

Knistad herrgård golf

Knistad Herrgård

Vi håller till på härliga Knistad Herrgård utanför Skövde där du också erbjuds möjlighet till övernattningar och måltider, på anmälningssidan kryssar du för det som du vill ha. Antalet platser är begränsat så anmäl dig snarast. 

RÖSTER OM ARRANGEMANGET SAMT OM DIGITALISERING & AUTOMATION

Frågor till Stefan Hjort, ordförande i Svensk Pulverlackteknisk Förening

Att träffas och få specialförpackad information tror jag är framtiden för branschföreningar som SPF, att det dessutom är till en rimlig kostnad borde göra det ännu intressantare. Att vi har lyckats fånga aktuella ämnen och dessutom fått till ett bra samarbete med en annan branschförening har gjort upplägget ännu starkare med intressanta föredragshållare och utställare.

Utvecklingstakten inom dessa område är stor och det är viktigt för branschen att ta tillvara möjligheterna – av såväl marknads- som klimat- och hållbarhetsskäl.

Ove_Leichsenring

Frågor till Ove Leichsenring, ordförande i Swedish Industrial Robot Association

Jag är stolt och glad som ordförande i SWIRA att vi som branschorgansisation får medverka i konferensen om Digitalisering och Automation i Ytbehandlingsbranschen. Konferensen är ett mycket bra tillfälle för oss i robotautomationsbranschen att träffa och utbyta erfarenheter med företag i SPF.

 Vid en första anblick ser det ganska bra ut. Sverige ligger på 5:e plats globalt när det gäller robottätheten inom tillverkningsindustrin. Men skrapar man lite på ytan ser det genast betydligt mer bekymmersamt ut. Många av de stora företagen ligger i främsta linjen och man förstår vikten av att effektivisera och automatisera sin tillverkning. Men i många små och medelstora företag finns fortfarande mycket att göra vilket är oroande eftersom automation är en överlevnadsfråga i dagens alltmer konkurrensutsatta näringsliv.

Efter den senaste tidens störningar i de globala leverantörskedjorna och problem med komponentförsörjningen samt ökande fraktkostnader så har många svenska företag nu börjat se om sina hus och undersöka om produktionen kan förläggas i Sverige – helst inom de egna väggarna.
Övergången från massproduktion och långa serier till kundorderstyrt och korta produktlivscykler skapar behov av en flexibel konkurrenskraftig produktionsapparat som snabbt kan ställa om efter förändrade kundkrav.
Den nya robottekniken öppnar sådana möjligheter tex genom; enkel robotprogrammering, robotsäkerhet utan staket, smarta gripdon och fixturer, kraftfull simuleringsteknik med AI/AR, autonoma robotsystem och smarta visionsystem.

Nicholas Fernholm

Frågor till Nicholas Fernholm, Robotexpert & Trendspanare

Förändringstakten utvecklas exponentiellt idag, vilket gör att möjligheterna känns oändliga men att hitta rätta vägen känns längre ifrån än någonsin. Genom att kartlägga denna komplexa nutid och att bena ut varför framtiden känns så oförutsägbar så hjälper föreläsningen dig att kunna agera med rätt verktyg, på rätt plats.

Tveksamhet är nog fel ord. Om vi står inför ett vägval där vi inte vet vilket beslut som är korrekt så finns en stor risk att vi analyserar länge och noggrant vilken väg som är rätt. Vi kanske även avvaktar och ser vilka val andra gör innan vi agerar. Vi vet och vill ofta ta beslut och utvecklas, men vilken väg som är rätt är svårt att veta. Detta är nog så som många känner sig idag när det kommer till automation och digitalisering. Det är en myt att det finns ett rätt svar eller en rätt lösning för alla om vi bara väntar tillräckligt länge. Att utforska olika lösningar med möjligheten att misslyckas i sitt sökande är en egenskap som kan hjälpa oss hitta rätt lösning för just vår verksamhet.

Idag kommer unga personer in på arbetsmarknaden som växte upp på internet. Detta har gjort dom till experter i många fall på hur man hittar information och lösningar på nätet. Denna förmåga tillsammans med deras vilja att påverka deras framtid är något vi kan få användning av när det kommer till att hantera digitaliseringen i våra verksamheter. Att se denna generationen som en resurs snarare än ett problem kan slå två flugor i en smäll, alltså hur vi attraherar nya medarbetare och hur vi hanterar digitalisering.

PROGRAM

Energismart och Hållbar lackering

14 september, 12:30 – ca 17

Fika och måltider är i Herrgården och konferensen är i en flygelbyggnad

11:45
Lunch
12:30
Välkomna Stefan Hjort, Svensk Pulverlackteknisk Förening.
12:40
Vad händer på elmarknaden? Kenneth Tegel & Göran Jennfors, Vattenfall AB
13.30
Bensträckare
13:45
Rätt val av pulverfärg minskar energiförbrukningen.
Mattias Larssen, IGP
14.15
Kaffe
14:45
Energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändning i industrin.
Mattias Andersson, Afry
15:15
Strategi vid ny- eller ombyggnad samt smart användning av värmeväxlare och värmepumpar. Thomas Petersen, Aabo-Ideal
15:45
Bensträckare
16:00
HangOn Green Effect – Lower energy & Higher profit. Andreas Orre, HangOn
16:30
Vilka nyttor kan ett företag få från ett överordnat styrsystem?
Johanna Gustafsson och Sandra Vatn, Proton Group
17:00
Uppsummering och avslut

Digitalisering & automation

15 september, 9:00 – ca 17:00

Björn Langbeck är moderator, Björn har bakgrund från forskarvärlden och

Monteringsforum och har stor erfarenhet från automation och robotik”

9:00
Välkomna Stefan Hjort, Svensk Pulverlackteknisk Förening.
9:10
Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomation
Ove Leichsenring, SWIRA
10:00
Kaffe
10:20
Hur hanterar vi en mer komplex och föränderlig framtid med ökad digitalisering och robotisering?
Nicholas Fernholm, key-note speaker som är nominerad till årets talare 2022
11:20
Paus
11:30
Så här kommer du igång med hjälp av statliga stödmedel.
Björn Langbeck, Tillväxtverket
11:40
Nytt verktyg för simulering av pulverlackering.
Fredrik Edelvik, Fraunhofer-Chalmers Centre
12:00
Skippa truckarna och satsa på autonoma AGV-lösningar.
Kristin Alexanderson Rohdin, Ravema/MIR
12:20
Lunch
13:30
Digitala verktyg för bättre beslutsunderlag.
Jens Folkeson, Virtual Manufacturing
13:50
Automatisk gradning, slipning och reparationslackering.
Kjell Nordin, 3M
14:10
Advanced system control, IOT, future developments in the powder coating system.
Sergey Guskov, Nordson
14:30
Kaffe
15:00
Lackering med robot i lågvolymproduktion. Joakim Heimer, Robnor
15:15
Gör ditt eget robotprogram på 10 min genom VR. Pelle Andersson, Eksar
15:30
Förbättrad arbetsmiljö m h a Exoskelett. Jonas Lagerstedt, Ajmrobotics
15:45
Paus
16:00
Ha kontroll på din anläggnings utnyttjandegrad,
start och stopp och mycket mer.

Peter Hultqvist, Adductor
16:15
Oförstörande mätning av färgfilmstjocklek innan härdning.
Axel Karlsson Coatmaster & Syntema Arbrå
16:30
Kollaborativa robotar; möjligheter och erfarenheter vid lackering.
Karl Ericsson, Svenska Elektrod AB
16:45
Uppsummering och avslut
19:00
Middag
ARRANGÖRER & Mediapartner

Swedish Industrial Robot Association SWIRA
Ove Leichsenring
070 534 4913
ove@swira.se

https://swira.se/

Svensk Pulverlackteknisk Förening
Stefan Hjort
070 330 2590
stefan.hjort@spfpulverlack.se

http://spfpulverlack.se/